Home / Archives /

ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่น / 1 posts found

คำถามที่ ผู้สำเร็จทุกคนต้องตอบ

ความสำเร็จ เรื่องดีๆ ที่หลายคนไม่กล้าฝันถึง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผมได้รับเกียรติในการบรรยาย ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ ในเครือข่ายของ เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก ในโลกของความเป็นจริง ผู้ประกอบการหลายๆ คน มีสินค้า หรือบริการ ที่ดีมีคุณภาพมากๆๆๆๆ…