คำถามที่ ผู้สำเร็จทุกคนต้องตอบ

ความสำเร็จ เรื่องดีๆ ที่หลายคนไม่กล้าฝันถึง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผมได้รับเกียรติในการบรรยาย ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ ในเครือข่ายของ เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก ในโลกของความเป็นจริง ผู้ประกอบการหลายๆ คน มีสินค้า หรือบริการ ที่ดีมีคุณภาพมากๆๆๆๆ หรือแม้แต่ในตัวบุคคลเอง หลายๆ คนก็มีความสามารถพิเศษที่สุดยอดมากๆๆๆ เช่นกัน แต่กลับประสบปัญหาว่า ไม่สามารถสร้างรายได้ จากมันได้เลย หรือทำได้ ก็เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถเผยแพร่สิ่งดีๆ เหล่านั้นให้เป็นที่รู้จักได้เลย ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนเองมีความรัก มีความสามารถได้อย่างเต็มที่ คุณล่ะ? เป็น หนึ่งบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่า? เมื่อผมถามว่า “อะไรคือความสุข ในชีวิตของคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณเองปรารถนา?” หลายๆ คน เลือกตอบว่า “ไม่ต้องการล้มเหลว” มากกว่า “ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต” หลายๆ คน ต้องการที่จะ “ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่ทุกข์” มากกว่าต้องการให้ตัวเอง “สุขภาพดี ร่ำรวย และมีความสุข”…

Continue Reading →